If you cannot see images, please click here
Activiteiten bij TRC deze zomer

(for English, see below)


Vanaf maandag 5 juni zijn we weer open!!

Er gelden nog steeds enkele beperkingen, zoals het dragen van gezichtsmaskers en maximaal zeven mensen tegelijk in de galerie (zie het bezoekersprotocol), maar iedereen is van harte welkom om de TRC-tentoonstelling Van Buteh tot Paisley: Het verhaal van een wereldwijd icoon te bezoeken 

TRC is geopend van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis.


We hebben ook weer een scala aan activiteiten in petto, hieronder zie je een overzicht voor de komende maanden.

Klik voor meer informatie en aanmelden op de betreffende links.


Wo 16 juni 10.00-13.00: Workshop Bandweven met eenvoudige pick-up-patronen

  

Do 24 juni 13.00-14.00: Rondleiding paisley-tentoonstelling

   

5-9 juli: TRC Intensieve Textielcursus

  

Do 8 juli 13.00-14.00: Rondleiding paisley-tentoonstelling

  

Za 17 juli 09.30 - 16.00: TRC-Studiedag: Identificeren van basisweefsels

  

Wo 21 juli 10.00 - 13.00: Workshop naaldbinding

  

Do 22 juli 13.00-14.00: Rondleiding paisley-tentoonstelling

  

Za 31 juli 10.00-16.00: TRC-Studiedag: Afrikaans borduurwerk

  

Wo 4 aug 10.00-13.00: Basisworkshop bandweven

  

Wo 4 aug 13.00-14.00: Rondleiding paisley-tentoonstelling

  

Vrij 6 aug 09.30 - 16.00: Studiedag Borduurwerk Indisch subcontinent

  

Do 12 aug, 11.00-12.00: Rondleiding paisley-tentoonstelling

  

23-27 aug: TRC Intensieve Textielcursus


Binnenkort versturen we een uitgebreide nieuwsbrief met meer informatie over deze en andere activiteiten, en over waar we verder mee bezig zijn.

 

Door de coronamaatregelen had TRC het afgelopen jaar nauwelijks inkomsten. 

Wilt u TRC financieel steunen? Doe dat dan via onderstaande knop. Elk bedrag is meer dan welkom.

 
TRC Activities this summer

We opened again on Monday 5th June!! 

Some restrictions still apply, namely the wearing of face masks and a maximum of seven people in the Gallery at any one time (see the TRC visitors’ protocol), but you are more than welcome to come and see the TRC exhibition: From Buteh to Paisley: The story of a global icon.

The TRC is open from Monday to Thursday, from 10.00 to 15.00.

You don’t have to register in advance and entrance is free.


We also have a range of activities in store, below you can see an overview for the coming months.

Click on the links for more information and signing up.


Wed 16 June 10.00 - 13.00: Workshop: Band weaving with pick-up patterns

  

Thu 24 June 13.00 - 14.00: Guided tour of the paisley exhibition

  

5-9 July: TRC Intensive Textile Course

  

Thu 8 July 13.00 - 14.00: Guided tour of the paisley exhibition

  

Sat 17 July 09.30 - 16.00: TRC Study Day: Understanding basic weaving types

  

Wed 21 July 10.00 - 13.00: Workshop Needlebinding

  

Thu 22 July 13.00-14.00: Guided tour of the paisley exhibition

  

Sat 31 July 09.30 - 16.00: TRC Study Day: Sub-Saharan African embroideries

   

Wed 4 August 10.00 - 13.00: Workshop Bandweaving basics

  

Wed 4 August 13.00 - 14.00: Guided tour of the paisley exhibition

  

Fri 6 August 09.30 - 16.00: Study day Indian embroidery

  

Thu 12 August 11.00 - 12.00: Guided tour of the paisley exhibition

  

23-27 August: TRC Intensive Textile Course


Shortly we will send an extensive newsletter with more information about these and other activities, and about what else we are working on.

 

Due to the corona measures, TRC hardly had any income in the past year.

Would you like to support the TRC financially? Click the button below. Any amount is more than welcome.

 
Omnisend | Ecommerce Email Marketing